Previous Entry Share Next Entry
KAT-TUN
sa0moc
Album 6th của KAT-TUN được release ngày 22.02.2012,chính là ngày hôm nay đây. Mong là các anh có sale đầu tuần tốt nhé.
Tags:

?

Log in

No account? Create an account